Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 januari 2024 van toepassing op de website en aangeboden (digitale) diensten van Ruiterplein.
 2. Ruiterplein biedt een advertentieplatform, dat probeert adverteerders en (potentiële) kopers/huurders met elkaar in contact te brengen.
 3. Ruiterplein is nooit een partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerders en (potentiële) kopers/huurders.
 4. Op Ruiterplein kunnen verwijzingen of links naar websites van derden aangetroffen worden. Ruiterplein heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende website.
 5. Ruiterplein behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de website indien u op enige wijze naar de mening van Ruiterplein in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden van Ruiterplein.
 6. Ruiterplein heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder u daarvan expliciet op de hoogte te stellen.
 7. Ruiterplein garandeert niet dat gebruik van de website te allen tijde en zonder onderbreking of storingen toegankelijk is.
 8. Ruiterplein is, voor zover wettelijk toegestaan is, niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het advertentieplatform van Ruiterplein of de onmogelijkheid om deze te gebruiken.
 9. Ruiterplein wordt gevrijwaard van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding, gebreken en dergelijke, verband houdende met geschillen.

Advertentie

 1. Adverteerder dient een passende omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst.
 2. Het is niet toegestaan om foto’s/video’s bij een advertentie te plaatsen, die geen betrekking hebben op het aangeboden object.
 3. Het is niet toegestaan om meer dan één advertentie per product/dienst te plaatsen.
 4. Het plaatsen van foto’s/video’s, waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust, is niet
 5. Teksten, foto’s en/of video’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 6. De titel en/of omschrijving van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Alle teksten die het product/dienst dat adverteerder aanbiedt voor verkoop/verhuur niet goed beschrijven, worden als misleidend beschouwd.
 7. Adverteerder geeft aan Ruiterplein toestemming om foto’s en/of video’s die aan een advertentie zijn gekoppeld, (al dan niet bewerkt) zonder voorbehoud te gebruiken in reclame-uitingen van Ruiterplein.

Koop/verhuur

 1. Via het advertentieplatform van Ruiterplein kan de (potentiële) koper/huurder een bericht/bieding naar de adverteerder sturen.
 2. Een (potentiële) koper/huurder kan geen rechten ontlenen aan de informatie of tarieven van een aanbieder totdat de aankoop/huur door de adverteerder bevestigd wordt.
 3. Bij een overeenkomst, die de adverteerder sluit met de (potentiële) koper/huurder wordt Ruiterplein geen partij. De (potentiële) koper/huurder sluit zelf een overeenkomst met de adverteerder.
 4. Ruiterplein kan de betrouwbaarheid van de advertentie niet garanderen. De (potentiële) koper/huurder kan, indien nodig, zelf contact opnemen met adverteerder om deze aspecten (nader) te onderzoeken.
 5. Ruiterplein is niet aansprakelijk voor de geleverde producten en diensten tussen de adverteerder en koper/huurder.

Beoordeling

 1. Een (potentiële) koper/huurder van het advertentieplatform van Ruiterplein kan een bericht/beoordeling plaatsen. De inhoud mag niet onfatsoenlijk, kwetsend, discriminerend, beledigend en/of obsceen zijn.
 2. De adverteerder heeft de mogelijkheid om te reageren op een geplaatst bericht/beoordeling en dient zich eveneens te houden aan algemeen geldende fatsoensnormen.
 3. Ruiterplein kan naar eigen oordeel besluiten om een reactie niet te plaatsen of te (laten) verwijderen.

Disclaimer

 1. De op deze website getoonde informatie wordt door Ruiterplein met zorg samengesteld. Toch kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. Dit mede omdat Ruiterplein de mogelijkheden aan gebruikers geeft tot het plaatsen, bewerken en verwijderen van informatie middels advertenties.
 2. Ruiterplein aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Ook aanvaardt Ruiterplein geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website(s) van Ruiterplein opgenomen objecten, foto’s, tarieven en enige inhoud van advertenties, die al dan niet door gebruikers van de website zijn toegevoegd.
 3. Hoewel Ruiterplein alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Ruiterplein niet aansprakelijk voor informatie en/of e-mailverkeer en/of ander internetverkeer, welke door gebruikers (of eventueel misbruikers) van de website, gegenereerd wordt.
 4. Misbruik van deze website kan gemeld worden via email: support@ruiterplein.com