Privacybeleid

Verwerken persoonsgegevens

Ruiterplein heeft voor de werking van de website een aantal persoonsgegevens nodig. Met uw persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw naam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer (niet verplicht tot invullen)
 • Account type (particulier/bedrijfsmatig)
 • Woonplaats (niet verplicht tot invullen)
 • IP-adres

Ruiterplein heeft niet de intentie de gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze over toestemming beschikken van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Doel en grondslag

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Ruiterplein voor het uitvoeren van een overeenkomst ten einde toegang te kunnen verlenen tot de advertentieruimte.

Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden;
 • Verzenden van onze digitale nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U gericht informeren over advertenties of diensten, die voor u relevant kunnen zijn.
 • Uw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • IP-adressen om zo nodig bezoekers van de website te weren.

Delen met derden

Op het moment dat een adverteerder een advertentie plaatst, worden de volgende persoonsgegevens openbaar gemaakt:

 • Naam
 • Telefoonnummer (indien ingevuld bij de persoonsgegevens)
 • Account type (particulier/bedrijf)

Op het moment dat een (potentiële) koper/huurder een bieding doet, worden de volgende persoonsgegevens beschikbaar voor beide partijen:

 • Naam
 • Telefoonnummer (indien ingevuld bij de persoonsgegevens)
 • Account type (particulier/bedrijf)

Persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, behalve als Ruiterplein daar wettelijk toe verplicht is.

Cookies en/of tracking

Ruiterplein gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Ruiterplein gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Door middel van cookies kunnen we ook verschillende advertenties laten zien. advertentienetwerken die op deze site adverteren, kunnen ook cookies op uw pc plaatsen of  web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Ruiterplein heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U zult het privacybeleid van deze derden moeten raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Ruiterplein’ privacy beleid is hier niet van toepassing op, omdat wij geen controle hebben over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ruiterplein en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@ruiterplein.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Ruiterplein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.